Διαδικασία για τη βεβαίωση λήψης ή μη λήψης στεγαστικού επιδόματος

Ανακοινώνεται ότι, η διαδικασία για τη βεβαίωση λήψης ή μη λήψης στεγαστικού επιδόματος έχει ως εξής:
1) Συμπληρώνετε την αίτηση λήψης ή μη λήψης στεγαστικού επιδόματος
α) Για λήψη επιδόματος https://www.auth.gr/sites/default/files/p.07_aithsh_bebaioshs_lhpshs_sta...
β)Για μή λήψη επιδόματος https://www.auth.gr/sites/default/files/p.08_aithsh_bebaioshs_mh_lhpshs_...

2)Στέλνετε την αίτησή σας στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης (admin-tpd@ad.auth.gr) και σας αποστέλλεται η βεβαίωση ηλεκτρονικά.