ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 
     ΤΡΙΤΗ  26  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021
 
               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

 
Δευτέρα 1-2-2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, όροφος 6ος) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 3757/25-1-2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στις όψεις και αντικατάσταση του παλαιού καπναγωγού στο κτίριο Αμφιθεάτρου του κτιριακού συγκροτήματος της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. επί της οδού Παρασκευοπούλου 32».
 
Αριθμός Διακήρυξης: 22Σ/2019
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 51.126,49 €
Αριθμός Σύμβασης: 26978/2020
Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ( δ.τ. ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.)
Χρηματοδότηση: ΚΕ 2020ΣΕ54600043 (παλαιός ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062) του ΠΔΕ
 

 
 
  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.