Ερευνητικό Έργο: "Ένα δαιμόνιο για κάθε εποχή: Κατασκευή και πρόσληψη του ελληνικού δαιμονίου στη Νεότερη Ελλάδα" - Διεξαγωγή επιστημονικής συνάντησης

Την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 θα διεξαχθεί η δεύτερη επιστημονική συνάντηση της 20μελούς ερευνητικής ομάδας του Έργου «Ένα δαιμόνιο για κάθε εποχή: Κατασκευή και πρόσληψη του ελληνικού δαιμονίου στη Νεότερη Ελλάδα», το οποίο χρηματοδοτεί το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.
 
Η έρευνα, που ολοκληρώνει ήδη με επιτυχία τον πρώτο χρόνο της πορείας της, έχει ως βασικό στόχο να προσεγγίσει διεπιστημονικά και να εντάξει στα ιστορικά της συμφραζόμενα την έννοια «ελληνικό δαιμόνιο», από την αυγή των νεότερων χρόνων έως τις ημέρες μας, ώστε (α) να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της για τη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας, (β) να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους εμπεδώθηκε στην ελληνική κοινωνία και (γ) να αποδείξει την εργαλειακή της χρήση για την αναζήτηση διεξόδου από τις οικονομικές κρίσεις.
 
Το έργο υλοποιείται από επιστήμονες όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, από μεταπτυχιακούς φοιτητές έως καθηγητές, κυρίως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και από ανεξάρτητους ερευνητές. Στόχος της προγραμματισμένης, δεύτερης συνάντησης, της επιστημονικής ομάδας είναι η διακρίβωση της πορείας υλοποίησης του έργου, η ανταλλαγή απόψεων και των συμπερασμάτων που έχουν προκύψει με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους της έρευνας και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων. Η συνάντηση, λόγω και των έκτακτων συνθηκών, θα διεξαχθεί διαδικτυακά.
 
Τα τελικά παραδοτέα του έργου θα περιλαμβάνουν ένα συλλογικό τόμο μελετών στα αγγλικά, επιστημονικά άρθρα, μια διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, ένα συνέδριο, σεμινάρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, δύο διαλέξεις για το ευρύτερο κοινό σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ένα ντοκιμαντέρ 45 λεπτών δημόσιας χρήσης.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Βασίλειος Γούναρης
Τ: 
2310997470
Συνημμένα αρχεία