ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2023_ΠΜΣ ΠΑΑΣ_ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΠΘ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)
«Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
προκηρύσσει τον 4ο κύκλο σπουδών 2021-2023.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. 2310995825, 6986332098 (ώρες επικοινωνίας 11:30 – 13:00) | email: envi@arch.auth.gr, την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://envi.arch.auth.gr/wordpress/ και τη σελίδα του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: https://architecture.web.auth.gr/postgraduate-studies/environmental-arch...