ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με τίτλο "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Περισσότερες πληροφορίες (προκήρυξη, αίτηση) στην σχετική ιστοσελίδα
http://msc-planresilience.plandevel.auth.gr/.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων είναι έως και 23-7-2021.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλούμε για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Ιωάννης Λιάρτσης
Γραμματεία Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τηλ.:2310991430
liartsis@plandevel.auth.gr