ΠΜΣ ΄Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών¨Τομέας ΕΤΤ, Τμήμα Γεωπονίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)
«ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών” το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών».
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ των οποίων το πτυχίο ή η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζονται με τον χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης – Δικαίου και της προστασίας του καταναλωτή.
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με την καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται 4.500 €.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Τα μαθήματα θα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Υπάρχει δυνατότητα πλήρους διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. μέσω εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Α.Π.Θ..
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 14 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου 2021 ηλεκτρονικά στο e-mail: msc-foodlaw@agro.auth.gr ή στην ιστοσελίδα https://foodlaw.web.auth.gr/
Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα ξεκινήσουν εντός του Σεπτεμβρίου 2021 και η έναρξη των μαθημάτων εντός του Οκτωβρίου 2021.
Πληροφορίες
Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://foodlaw.web.auth.gr/
Γραμματεία (Σαμολαδά Μαρία):
e-mail: samolada@agro.auth.gr και msc-foodlaw@agro.auth.gr
Τηλέφωνα 2310-991677 και 2310-991640.

Συνημμένα αρχεία