Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο θέσεων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού
Παραγωγής και Λειτουργιών του Τμήματος), προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη δύο θέσεων υποψήφιων διδακτόρων
στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:
1. Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή των Εφαρμογών της Επιχειρησιακής Έρευνας στις Συνδυασμένες Μεταφορές.
2. Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή των Πράσινων Συνδυασμένων Μεταφορών με έμφαση σε εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας.

Αναλυτικές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία