Το Α.Π.Θ. πρωτοπορεί στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες: Μέριμνα για την πρόσβαση ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες, το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο με εφαρμογή για κινητά.

Με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει τον νέο ανανεωμένο σύγχρονο κεντρικό του ιστοχώρο και την πρώτη σε ελληνικό πανεπιστήμιο εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «ΑΠΘ Mobile».

Ο νέος κεντρικός ιστοχώρος του Α.Π.Θ. (www.auth.gr).  
Έπειτα από 15 μήνες ανάπτυξης και 2 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας, ανοίγει ο νέος κεντρικός ιστοχώρος του Α.Π.Θ. Μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη και με αισθητική που συμβαδίζει με τις πιο σύγχρονες τάσεις του σχεδιασμού, ο νέος ιστοχώρος, αναδεικνύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου μας και την πολύπλευρη δραστηριότητά του.

Μεγάλη έμφαση δίδεται στην προβολή της επικαιρότητας και στο δυναμικό, διαρκώς ανανεούμενο περιεχόμενο. Ο εμπλουτισμός και η συντήρηση του περιεχομένου βασίζεται στην εφαρμογή της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Κάθε μονάδα του Α.Π.Θ. έχει πρόσβαση, μέσω της Ομάδας Διοίκησης Έργου Web -η οποία αποτελείται από περισσότερα από 100 μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας- απευθείας στο σχετικό με αυτήν περιεχόμενο του κεντρικού ιστοχώρου με δυνατότητα επεξεργασίας και εμπλουτισμού του σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται βέλτιστη ροή περιεχομένου και ταυτόχρονα διαρκής ανάπτυξη του ιστοχώρου, με την άμεση συνεισφορά όλων των μονάδων του ΑΠΘ. Η ενοποιημένη παρουσίαση των πανεπιστημιακών μονάδων και δράσεων του Α.Π.Θ., ώστε να εμφανίζονται οργανικά ενταγμένες στο πολυποίκιλο πλαίσιο λειτουργίας του, δίνει ένα νέο στίγμα αναφοράς για το Πανεπιστήμιό μας.

Για τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη της δομής/διάρθρωσης του ιστοχώρου χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ελεύθερου κώδικα Content Management System (CMS) Drupal 7. Η υποδομή του νέου ιστοχώρου διασυνδέεται με την Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) και παρέχει εύχρηστο μηχανισμό ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, αξιοποιώντας τους υφιστάμενους ιδρυματικούς λογαριασμούς χρήστη του ΑΠΘ για πιστοποιημένη πρόσβαση. Η βελτιωμένη λειτουργικότητα στο νέο ιστοχώρο συνδυάζεται με αυξημένη αποτελεσματικότητα αναζήτησης. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν εφαρμογές που θα αξιοποιούν το μεγάλο πλούτο των δεδομένων του Α.Π.Θ. και θα είναι χρήσιμες για την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους φοιτητές αλλά και τους πολίτες, συμβαδίζοντας με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις.

Στο νέο ιστοχώρο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα προσβασιμότητας.

Ο ιστοχώρος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία της Πρυτανείας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) και τη Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού (ΜΣΙ) του Α.Π.Θ.

H εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «ΑΠΘ mobile».
Tο ΑΠΘ έχει πλέον ξεκινήσει τη δωρεάν διάθεση της εφαρμογής «ΑΠΘ mobile» για smartphones στο Android market και στο Apple Store, ενώ έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία τον mobile web δικτυακό τόπο m.auth.gr για χρήση από οποιοδήποτε smartphone. Μέσα από την εφαρμογή «ΑΠΘ mobile» τα μέλη του ΑΠΘ και οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται είναι:

  • «Αναζήτηση Προσώπων» που εργάζονται στο ΑΠΘ,
  • «Ανακοινώσεις»,
  • «Χάρτης» με σημεία παρουσίας του ΑΠΘ και πληροφορίες για τμήματα και υπηρεσίες που στεγάζονται σε κάθε χώρο,
  • «Διοικητική Δομή» με πληροφορίες για την οργάνωση και τα στοιχεία επικοινωνίας υπηρεσιών,
  • «Σχολές & Τμήματα» με πληροφορίες για Προγράμματα Σπουδών και μαθήματα, «Αναζήτηση Βιβλιοθήκης» για αναζήτηση βιβλίων, περιοδικών, εργασιών και δημοσιεύσεων,
  • το  «Μενού Λέσχης» και
  • τα «Δρομολόγια Λεωφορείων» για γραμμές που εξυπηρετούν το ΑΠΘ.

Με ταυτοποίηση του χρήστη η επιλογή «Βαθμολογίες» παρέχει στους φοιτητές πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Γραμματείας (εποπτεία βαθμολογιών & δηλώσεων). Αντίστοιχα οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στον κατάλογο των εγγεγραμμένων φοιτητών στα μαθήματά τους και μπορούν να δουν βαθμολογίες φοιτητών στα προηγούμενα εξάμηνα (για έκδοση συστατικής, διανομή διπλωματικών, κλπ.). Τέλος υπάρχει δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας σε πραγματικό χρόνο μέσω της επιλογής «Πληρότητα Νησίδων Η/Υ».

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση της εφαρμογής, ενώ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και προς την κοινωνία θα διευρύνονται και θα αναβαθμίζονται διαρκώς, π.χ. με την έναρξη του νέου εξαμήνου, οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους από το κινητό τους.

Αναζητήστε την εφαρμογή ως ΑΠΘ mobile.

Σας καλωσορίζουμε στο ψηφιακό Α.Π.Θ. και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση!

Οι Πρυτανικές Αρχές

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας

Πληροφορίες-επικοινωνία