Απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών στη Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού ΑΠΘ

Η Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού (ΜΣΙ) του Α.Π.Θ. ανοίγει δύο (2) θέσεις εκπαιδευόμενων συνεργατών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και την Πολυτεχνική Σχολή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://swu.auth.gr/sites/default/files/prokiriksiGrads_SWU2012.pdf

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
2310 998438
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Πληροφορίες: κος Παναγιώτης Τζουνάκης

Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού Α.Π.Θ.