Προκήρυξη βραβείου του Ιδρύματος Ερευνών Κτηματολογίου

Το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας  (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., προκηρύσσει βραβείο για την καλύτερη διπλωματική εργασία των σχολών Αγρονόμων Τοπογράφων  Μηχανικών του Α.Π.Θ. και του Ε.Μ.Π., στο πεδίο «Εθνικό Κτηματολόγιο και Πολιτικής Γης. Η συμβολή τους στην Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». (χρηματική ενίσχυση του βραβείου 1000 Ευρώ).

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
+30 210 7723944
F: 
+30 210 7723945
Κοινωφελές Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π & Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.
Συνημμένα αρχεία