Αίτημα προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας κοινοποιούμε το έγγραφο που εστάλη στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας του Περιφερειακού Γραφείου Μακεδονίας Θράκης μετά από τη συνάντηση του Πρυτανικού Συμβουλίου με τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Μονοτμηματικών Σχολών και Τμημάτων.

Οι Πρυτανικές Αρχές,

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας
---------------
ΠΡΟΣ
Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας
Περιφερειακό Γραφείο Μακεδονίας Θράκης
Υπόψη κ. Γ. Μαλακόζη
Αγ. Σοφίας 46 54622
Θεσσαλονίκη

Σας γνωστοποιούμε ότι, οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι των ακόλουθων Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ, σε συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές, σήμερα 19/10/2012, δήλωσαν ότι στους χώρους των Σχολών και των Τμημάτων τους, καθώς και στους εξωτερικούς τους χώρους απειλείται η δημόσια υγεία λόγω απεργίας των εργαζομένων στην καθαριότητα του ΑΠΘ και ζήτησαν υγειονομικό έλεγχο.
Οι Σχολές και τα Τμήματα είναι τα εξής:
-Θεολογική Σχολή,
-Φιλοσοφική Σχολή,
-Σχολή Θετικών Επιστημών,
-Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
-Πολυτεχνική Σχολή,
-Σχολή Καλών Τεχνών,
-Παιδαγωγική Σχολή,
-Γεωπονική Σχολή,
-Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
-Κτηνιατρική Σχολή,
-Ιατρική Σχολή,
-Οδοντιατρική Σχολή, και
-Τμήμα Θεολογίας,
-Τμήμα Φιλολογίας,
-Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
-Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
-Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
-Τμήμα Φυσικής,
-Τμήμα Βιολογίας,
-Τμήμα Νομικής,
- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 -Τμήμα Πολιτικών Επιστημών,
-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,
-Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,
-Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
- Τμήμα Χημικών Μηχανικών
-Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
-Τμήμα Θεάτρου,
-Τμήμα Κινηματογράφου,
-Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης,
-Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, και
- Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 
Με εκτίμηση,
Ο Πρύτανης
 
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος
Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Πληροφορίες-επικοινωνία