Λειτουργία του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ, από 27/3/...

Λειτουργία του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ, από 27/3/2006, για την προνομιακή ευρυζωνική πρόσβαση των φοιτητών στο Διαδίκτυο μέσω τεχνολογίας ADSL.

ΑΠΘ