Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών CNES (Centre Nationa...

Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών CNES (Centre National d'Etudes Spatiales ) παρέχει διδακτορικές και μετα-διδακτορικές υποτροφίες στους αλλοδαπούς. Περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2006

ΑΠΘ