Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΠΘ γ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΠΘ για την οργάνωση νέων κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Ελληνικών και Γαλλικών Πανεπιστημίων

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ