ΗΜΕΡΙΔΑ παρουσίασης του Προγράμματος: "Διεθνε...

ΗΜΕΡΙΔΑ παρουσίασης του Προγράμματος: "Διεθνείς Συνεργασίες - EUREKA" της Γενικής Γραμματείας Ερευνας & Τεχνολογίας, στα πλαίσια του ΕΠΑΝ

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ