Προκηρύξεις βραβείων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ...

Προκηρύξεις βραβείων του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕΚ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών στο πεδίο:"Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών"

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ