ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιδοτήσεις στα πανεπιστή΅ια για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ΅έσω της οργάνωσης κύκλων ΅αθη΅άτων και της ενίσχυσης των νέων ερευνητών και της έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ. (Λήξη υποβολής 31/3/2005).

ΑΠΘ