Επίδοση ψηφίσματος σχετικά με το νομοσχέδιο για την Ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι.

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ
Προέλευση Ανακοίνωσης ΑΠΘ στις 18/04/2006 @ 0:00