Διακήρυξη των εργαζομένων του ΑΠΘ για τον πόλ...

Διακήρυξη των εργαζομένων του ΑΠΘ για τον πόλεμο εναντίον του Ιρακ

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ