Ημερίδα με θέμα: «Επενδύοντας στην Ευρώπη της Γνώσης και της Καινοτομίας 7Ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)»

Διεξαγωγή ημερίδας της ΓΓΕΤ με θέμα "Επενδύοντας στην Ευρώπη της Γνώσης και της Καινοτομίας. 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής ανάπτυξης και Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)", την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2006

ΑΠΘ