Ἀναγόρευση σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα Θεολογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β'

post image

Ὁ Πρύτανης τοῦ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Περικλῆς Ἀ. Μήτκας

ὁ Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, Καθηγητής Μιλτιάδης Δ. Κωνσταντίνου

καί οἱ Πρόεδροι τῶν Τμημάτων

Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Καθηγητής Κωνσταντῖνος Π. Χρήστου

καί Θεολογίας Καθηγητής Παναγιώτης Ἰ. Σκαλτσῆς

ἔχουν τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσουν στήν τελετή ἀναγορεύσεως σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα Θεολογίας

τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος

κ . ΙΕ Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Υ  Β ´

Τόν ἔπαινο πρός τόν τιμώμενο θά ἐκφωνήσουν οἱ Καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί

Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας

Μετά τήν ἀναγόρευσή του ὁ Μακαριώτατος θά μιλήσει μέ θέμα:

“Ἡ Θήβα τῆς Βοιωτίας στόν 16ο μ.Χ. αἰώνα”

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, 18:30, Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ