Η Καλλιτεχνική ομάδα “eikon.vis.auth” στοχεύει στην καθοδήγηση του Βλέμματος του Παρατηρητή, σε Εικόνες που η ίδια Κατασκευάζει, και κατά συνέπεια Ερευνά, Προτείνει και Αναλαμβάνει: “Ανάπτυξη και Σχεδιασμό Εταιρικής Ταυτότητας, Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό Λογοτύπου, Ψηφιακή και Αναλογική Γραφιστική, Σχεδιασμό Εντύπων, Κινούμενα Γραφικά, Βίντεο, Ζωγραφική, Τέχνη στον Δημόσιο Χώρο, καθώς και κάθε είδους Εκαστική Επιμέλεια”.

Τα μέλη της Καλλιτεχνικής ομάδας “eikon.vis.auth” ανήκουν στο δυναμικό του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Οι δραστηριότητες της ομάδας ξεκίνησαν το 2014 και τα μέλη της ομάδας εναλλάσονται, λόγω του γεγονότος ότι πολλοί φοιτητές-φοιτήτριες αποχωρούν προς τις γεννέτειρές τους, ή, και το εξωτερικό, μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους και νέα μέλη προσέρχονται να καλύψουν τα “κενά”.

Επικεφαλής και πυρήνας της ομάδας “eikon.vis.auth” είναι ο Αθανάσιος Πάλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών-Ψηφιακής Εκόνας.

Στo πλαίσιο της Φοιτητικής Εβδομάδας 2017, η ομάδα, εκθέτει μέρος των δραστηριοτήτων της στο ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ, από 1.6.2017 έως 21.6.2017. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την αμμέριστη συμπαράσταση και αρωγή, των Υπευθύνων της "Φοιτητικής Εβδομάδας".

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα “eikon.vis.auth” εδώ.

Υποβλήθηκε στις 14/06/2017 @ 9:33