Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αρθρωμάτων μνήμης RAM (DIMMs) για servers

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016, στην προμήθεια  54 έως 66 αρθρωμάτων μνήμης RAM (DIMMs) για servers. Οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
11 590ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος, 2017 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία