Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος, 2017 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία