Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο "Προμήθεια κυκλοφορητών και αντλιών για τις ανάγκες του ΑΠΘ"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κυκλοφορητών και αντλιών για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.» και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
24 767ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 4 Οκτώβριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία