Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

11 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 11 Οκτώβριος, 2017 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 29/09/2017 @ 16:01