Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια βιβλίων

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
11 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 19 Οκτώβριος, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία