Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

11 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 19 Οκτώβριος, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 13/10/2017 @ 15:11