Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα "Κλάδεμα-Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων 2017-18"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα-υλοτομία επικίνδυνων δέντρων 2017-18» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
13 500ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 13 Νοέμβριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310991136
Φαξ: 
2310991130