Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό του κτιρίου Ε14 της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ"

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια και εγκατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό του κτιρίου Ε14 της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ» με προϋπολογισμό 20.846,88€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 02-02-2018 και ώρα 13:00.
 
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
20 846ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 2 Φεβρουάριος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996851
Φαξ: 
2310996810