ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα και καπνοδόχων στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του ΑΠΘ» με προϋπολογισμό 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δεκαεννιά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

19 840ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 08/02/2018 @ 14:05