Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην ετήσια ανανέωση χρήσης του λογισμικού IBM SPSS  ακαδημαϊκής χρήσης.Η αναλυτική λίστα των απαιτούμενων αδειών και οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

12 400ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος, 2018 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 13/02/2018 @ 18:34