Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τους θερμικούς υποσταθμούς του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 22.558,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Είκοσι δυο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

22 558ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 26 Μάρτιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 19/03/2018 @ 12:43