Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα στις εγκαταστάσεις της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στην Γιαννιτσών» με προϋπολογισμό 13.268,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δεκατρείς χιλιάδες διακόσια εξήντα οκτώ ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

13 268ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 3 Μάιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310-99 6838

F: 

2310 99 6810

E: 

Υποβλήθηκε στις 26/04/2018 @ 14:13