Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση των αδειών χρήσης πλατφόρμας εικονικών υποδομών (Virtualization)

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην ανανέωση των αδειών χρήσης πλατφόρμας εικονικών υποδομών (Virtualization) για τις ανάγκες του ΑΠΘ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και οι συνολικές απαιτήσεις της πρόσκλησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
12 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 8 Ιούνιος, 2018 - 16:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία