Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες του ΑΠΘ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 5.645,16€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 7.000,00€).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
7 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 6 Μάιος, 2019 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: 
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907