Αγορά Φωτοτυπικού Μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
5 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 17 Μάιος, 2019 - 12:30
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία