Προμήθεια 4 επιτοίχιων κλιματιστικών και 1 “ντουλάπας” κλιματισμού

Στο πλαίσιο της απόφασης 1 της 1183/18.06.2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και αναφορικά με δέσμευση (αρ.64/11-06-2019) ποσού 5.332,00 Ευρώ για προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών και μίας ντουλάπας κλιματισμού, μετά από  το πρωτογενές αίτημα ( ΑΔΑΜ : 19REQ005095105) του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης  και Λειτουργίας Εγκαταστάσεων και αφορά τον Κ.Α.Ε. 1899Α (Διάφορες Προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά) παρακαλούμε όπως καταθέσετε συνολική οικονομική προσφορά για την προμήθεια:

Τεμ 4

Οικιακό Κλιματιστικό Τοίχου, τεχνολογίας Inverter.

Τεxνικά χαρακτηριστικά Κλιματιστικού Τοίχου :

Ενεργειακή Κλάση Στην Ψύξη: Τουλάχιστον A++,

Απόδοση (Btu/h) στην Ψύξη, 11.000 (11άρι),

Ψυκτικό Mέσο, R32,

Λειτουργία Ιονιστή.

Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας έως 57db

Η προμήθεια περιέχει και την εργασία απεγκατάστασης των παλαιών κλιματιστικών και την εγκατάσταση των καινούργιων με συνολικό μήκος σωλήνων 21 m.

Εγγύηση, τουλάχιστον πέντε (5) έτη για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωµα ή εξάρτηµα του µηχανήµατος και για δέκα (10) χρόνια για κάθε ανωµαλία ή βλάβη του συµπιεστή που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωµα.

CPV - 42512000-8- Κλιματιστικές εγκαταστάσεις

CPV - 45331220-4- Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

Τεμ 1

Επαγγελματικό Κλιματιστικό Τύπου “Ντουλάπα” τεχνολογίας Inverter

Τεxνικά χαρακτηριστικά Ντουλάπας Κλιματισμού :

Ενεργειακή Κλάση Στην Ψύξη: Τουλάχιστον A+,

Απόδοση (Btu/h) στην Ψύξη, τουλάχιστον 48.000,

Ηλεκτρική Αντίσταση,

Ψυκτικό Mέσο, R410a,

Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας έως 70db.

Η προμήθεια περιέχει και την εργασία εγκατάστασης με συνολικό μήκος σωλήνων 6m

Εγγύηση, τουλάχιστον πέντε (3) έτη για βλάβη που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωµα ή εξάρτηµα του µηχανήµατος και για δέκα (10) χρόνια για κάθε ανωµαλία ή βλάβη του συµπιεστή που οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωµα.

CPV - 42512200-0- Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου

CPV - 45331220-4- Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού

Το προϋπολογισθέν/ανώτατο κόστος της συνολικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €4.300,00 προ ΦΠΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν οικονομική προσφορά διακριτά για κάθε είδος προμήθειας (ή μόνο για κάποιο από τα είδη), όπως απαιτείται από το έντυπο οικονομικής προσφοράς και η ΠΦΛ δύναται να αναθέσει την προμήθεια του κάθε είδους σε διαφορετικό ανάδοχο, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του.

Παρακαλούμε όπως οι οικονομικές προσφορές κατατεθούν στο επισυναπτόμενο έντυπο Οικονομικών Προσφορών στην Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο έως και τις 12:00 15/7/2019.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
4 300ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2019 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία