Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ

Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια εννέα (9) LED φωτιστικών γραφείου (ύψους 40 cm και ισχύος λάμπας 6.5 Watt), για την αίθουσα Η/Υ για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων του Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ.

Κωδικός CPV προμήθειας ή υπηρεσίας: 31500000-1

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 179,12 € με ΦΠΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και τη Δευτέρα 7-10-2019 στις 11.00 πμ με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@film.auth.gr .

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος, 2019 - 11:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 997398
Φαξ: 
2310 994342