Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό νέας ιστοσελίδας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.118 του Ν.4412/2016, στον σχεδιασμό νέας ιστοσελίδας του Τμήματος με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Wordpress και στόχο την εξωστρέφεια, την καλύτερη προβολή του τμήματος, την άμεση και οργανωμένη διάθεση ανακοινώσεων-ενημέρωσης του κοινού και των φοιτητών για τις δράσεις και τα μαθήματα που λαμβάνουν χώρο στο τμήμα, αλλά και την αύξηση της προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα μέσω κινητών μέσων (κινητά τηλέφωνα, tablets, ipad, κτλ) μέσω του mobile friendly design της.

Η παραδοτέα ιστοσελίδα θα πρέπει να πληροί τα εξής:

 • να περιέχει Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένων (Content Management System) Wordpress ώστε να επιτρέπεται στο προσωπικό του ΤΜΣ να διαχειρίζεται εύκολα την ιστοσελίδα, να αναρτά κείμενα, εικόνες και βίντεο καθώς και να επισυνάπτει αρχεία pdf/word κτλ.
 • να είναι εξίσου προσπελάσιμη από όλους τους σύγχρονους φυλλομετρητές και από όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (Windows, Mac, Linux).
 • να είναι δίγλωσση, δηλαδή να λειτουργεί σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.
 • να είναι φιλικό προς κινητές συσκευές (mobile devices friendly)
 • να είναι βελτιστοποιημένη (optimized) για μηχανές αναζήτησης, ώστε  τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας καθώς και η δομή της πληροφορίας να είναι προσβάσιμα και συμβατά με τις μηχανές αναζήτησης.
 • να παρέχει υπηρεσίες ημερολογίου με δυνατότητα ταξινόμησης των γεγονότων (events)

  Σημειώνεται ότι η φιλοξενία του ιστοχώρου θα γίνει στους εξυπηρετητές (servers) του κέντρου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Α.Π.Θ.

  Στο πακέτο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης (αναβάθμιση, συμβατότητα, προσπελασιμότητα και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) της ιστοσελίδας για τουλάχιστον 5 χρόνια.

 • Στο πακέτο της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται η εκπαίδευση ενός τουλάχιστον μέλους του μόνιμου προσωπικού του ΤΜΣ καθώς και η δυνατότητα για τηλεφωνική υποστήριξη για 90 μέρες.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στο ποσό των 2250  € με ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9-10-2019
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@mus.auth.gr.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός πέντε(5) ημερών, με κριτήριο την τιμή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναφέρονται στην προσφορά με αναλυτικό τρόπο

Μετά την αξιολόγηση των προφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.

Τέλος ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

                                                                                O Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                       Βασίλειος-Αιμίλιος Καμπουρόπουλος

                                                                                  Αναπληρωτής Καθηγητής

Θέση

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 250ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 9 Οκτώβριος, 2019 - 14:15
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310991813