Προμήθεια ειδικών ζελατίνων αποθήκευσης φωτογραφικού υλικού

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια ειδικών ζελατίνων αποθήκευσης φωτογραφικού υλικού.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
400ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 12 Νοέμβριος, 2019 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία