Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας εκτίμησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή για καθορισμό αξίας ακινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας εκτίμησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή για καθορισμό αξίας ακινήτου.

-Η προϋπολογισθείσα αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 620 € με ΦΠΑ.

-Η έκθεση εκτίμησης πρέπει να υποβληθεί εντός 20 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.

Θέση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού, Κτίριο Διοίκησης 5ος Όροφος ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
620ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 18 Φεβρουάριος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 995136