Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια καμερών εγγράφων και γραφίδων, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας τμημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/5-8-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. ΦΕΚ 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου "κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και του άρθρου 27 της αριθμ. 64/14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19’’

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των Προμήθεια καμερών εγγράφων και γραφίδων, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας τμημάτων, που έχουν αυξημένες ανάγκες παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές (χειρόγραφες σημειώσεις καθηγητή, προβολή εικόνων από έντυπο υλικό κλπ) ή ανάγκες γραφιστικής επεξεργασίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΔΩΝ

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
6 235ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310996871
Φαξ: 
2310996907