Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μαγνητικών καρτών της Βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ

 
Η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια:
Μαγνητικών καρτών για τη λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος της Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα
500 μαγνητικών καρτών των 50 φύλλων
500 μαγνητικών καρτών των 100 φύλλων
Κωδικός CPV προμήθειας ή υπηρεσίας: 30160000-8
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 660 Ευρώ με ΦΠΑ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη 09 Ιουνίου και ώρα 11 π.μ.  με ηλεκτρονική αποστολή στο email: braniot@theo.auth.gr

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
660ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2020 - 11:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία