Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία-χημικές αναλύσεις φυτικού υλικού ADF και NDF

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν.4412/2016 την υπηρεσία-χημικές αναλύσεις φυτικού υλικού ADF και NDF

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
386ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 22 Ιούνιος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα: