Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας προστατευτικών διαχωριστικών (plexiglas)

Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια προστατευτικών διαχωριστικών (plexiglass) στις θυρίδες των Γραμματειών της Σχολής και μίας Βιβλιοθήκης.
 
 

Θέση

Κοσμητεία ΦΛΣ
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο καραθεοδωρή, 3ος όροφος, Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής, 306 γραφείο
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
50 220ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 29 Ιούνιος, 2020 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία