Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών Τηλεδιάσκεψης

Η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη έκτακτων αναγκών εξ αποστάσεως συνεδριάσεων (καμερών , ακουστικών και ηχείων) λόγω COVID 19 (Οι διατάξεις του άρθρου 12 της αριθ. ΦΕΚ 55/11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου "κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και του άρθρου 27 της αριθ. 64/14-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού).
 

Θέση

Κοσμητεία ΦΛΣ
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Κτίριο καραθεοδωρή, 3ος όροφος, Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής, 306 γραφείο
Ελλάδα
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 444ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 29 Ιούνιος, 2020 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία