Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών και αναλωσίμων

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν.4412/2016 για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών και αναλωσίμων

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
12 988ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 1 Ιούλιος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία