Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή οργάνων & λοιπού προσωπικού

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν.4412/2016 για την επισκευή οργάνων και λοιπού εξοπλισμού

Προέλευση Πρόσκλησης
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 223ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Κυριακή, 5 Ιούλιος, 2020 - 14:00
Συνημμένα αρχεία