Προμήθεια μπαταριών,ηλεκτροδίων, δίσκων κοπής και γυαλόχαρτων για τις αναγκες του Τμήματος ΕΕΤ της ΣΚΤ του ΑΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κοσμητεία Πληροφορίες: Μ.Ι. Γιαγκούδη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 997077 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ e-mail: info@arts.auth.gr Θεσσαλονίκη, 24-07 -2020 Κτήριο Διοίκησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια (2) δύο επαναφορτιζόμενων μπαταριών 14άρων για ηλεκτρικό κατσαβίδι τύπου Bosch, ηλεκτροδίων πάχους 2,5 χιλιοστών και δίσκων κοπής Φ 125 ΙΝΟΧ για τις ανάγκες του Τμήματος ΕΕΤ. Η ανάγκη είναι: -Δύο (2) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 14άρες για ηλεκτρικό κατσαβίδι τύπου Bosch -Τιμή συσκευασίας ή τιμή ανά κιλό για ηλεκτρόδια πάχους 2,5 χιλιοστών, 20 τεμάχια - Τιμή ανά τεμάχιο για δίσκους κοπής Φ125 ΙΝΟΧ,112 τεμάχια Γυαλόχαρτα λείανσης Dronco 50 τεμάχια Κωδικός CPV προμήθειας ή υπηρεσίας: 42674000-1, 44316510-6 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 678 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@arts.auth.ar. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών, με κριτήριο είτε αποκλειστικά την τιμή είτε ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να αναφέρονται. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Κοσμήτορας της Σχολής Καλών Τεχνών Digitally signed by lakovos lakovos Potamianos Potamianos Date: 2020.07.24  Ιάκωβος Ποταμιάνος Καθηγητής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «Τηλ. Κέντρο 2310996000 «www.auth.gr

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
678ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 29 Ιούλιος, 2020 - 12:15
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία