Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με διενέργεια μοριακών τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πιστοποιημένο εργαστήριο το οποίο διενεργεί μοριακά τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 να προβεί σε κατάθεση έγγραφης οικονομικής προσφοράς, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας. Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ σχετικά με διενέργεια μοριακών τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 από πιστοποιημένα εργαστήρια που ανήκουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Διευκρινίζεται ότι το κόστος διενέργειας των τεστ δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΑΠΘ, αλλά θα καλύπτεται ιδιωτικά από τα μέλη του ΑΠΘ που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση της προσφοράς αυτής.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 μ. με ηλεκτρονική αποστολή στο email: karageorgidou@ad.auth.gr
Πληροφορίες-Επικοινωνία 2310 997162 Γραφείο Τύπου

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2020 - 12:00